Kode-poesia laborategian orain arte jaso ditugun kode-poesiak bildu ditugu. Parte-hartzaileen ekarpenak ikusi ditzakezu hemen. Zuk ere euskarazko kode-poesiak sortu nahi badituzu eta laborategiaren partaide izan, bidali zure ekarpenak!

Haurtzaroa

Marko Txopitea Garcia | Java

Ordainpeko lanaz

Mixel Etxegorria | Bash scripting

Bizitza

Marko Txopitea Garcia | Java

Hauteskunde eguna

Manex Garaio Mendizabal | HTML

Parte hartu!

PuntuEUS Fundazioa | PHP